Mar
29

Sadako Sasaki

Commission of Sadako Sasaki for a collector.